PROJEKT ERASMUS+ 

nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015608

"Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych

uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego"

Regulamin rekrutacji

Termin wyjazdu 02.10 - 15.10.2022 r.