RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców

p. Urszula Krzemieniecka - Gietke (4GP)

 Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

p. Dariusz Olędzki (1G)

Skarbnik Rady Rodziców

p. Anna Grabowska (2C)

  

Dane do przelewu

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego

ul. Ratuszowa 13

03-450 Warszawa

Bank PEKAO:  73 1240 6074 1111 0010 6839 1462