HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2022/2023

  

1. 7 września 2022 r.

2. 9 listopada 2022 r.

3. 14 grudnia 2022 r.

4. 29 marca 2023 r.

5. 24 maja 2023 r.

6. 19 maja 2021 r.

 

O zmianach oraz dodatkowych terminach, będą Państwo informowani poprzez dziennik elektroniczny.