Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego zapewnia wysokie standardy kształcenia i wychowania poprzez łączenie tradycji szkoły z wymogami współczesnego świata. Promujemy kształcenie w zawodzie nakierowane na zdobywanie kwalifikacji i certyfikatów umożliwiających pracę w Unii Europejskiej. Nasi uczniowie odbywają również staże zagranicznie.

Realizowana misja wiąże się bezpośrednio z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego między innymi:

 

Szkoła Zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

oraz

Nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy.