KULTURA POLSKO-LITEWSKA - HISTORIA, TRADYCJE, PRZYJAŹŃ

PROJEKT POWER NA LITWIE

PUBLIKACJE NAUKOWE NASZYCH NAUCZYCIELI

kliknij poniżej

Bariery wejścia młodych ludzi na rynek pracy

Dr Beata Błaszczyk nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

EXTRACT

Młodość jest okresem przejściowym z dzieciństwa do dorosłości. Jest także czasem przejścia ze świata nauki do świata pracy, który jest bardzo trudny dla młodych ludzi, szczególnie we współczesnej rzeczywistości. Rynek pracy jest bowiem mało przewidywalny, charakteryzuje się dużą zmiennością. W dodatku jest podzielony na sektory, w których oferuje się miejsca zatrudnienia o odmiennych cechach, takich jak np. wysokość wynagrodzeń, warunki pracy i przede wszystkim – stabilność zatrudnienia.


Młodzież wchodząc na rynek pracy trafia na rynek, w którym dominują: zatrudnienie czasowe, zatrudnienie na umowy cywilno-prawne (głównie zlecenia). Rodzi to zjawisko niepewności zatrudnienia, oscylowania między pracami dorywczymi, tymczasowymi, niskopłatnymi czy też pracy, której wykonywanie odbywa się poniżej kwalifikacji młodych ludzi. Niestabilność zatrudnienia wiąże się z utrudnionym dostępem do sfery zabezpieczenia społecznego.

Nieudane przejście (tranzycja) ze szkoły na rynek pracy prowadzi do wy¬kształcenia się wśród młodzieży słabszych nawyków pracy, świadczenia gorszej jakości pracy, mniejszej dyscypliny, słabszej socjalizacji itp. Bezrobocie jako pierwsze doświadczenie z rynkiem pracy powoduje trwałą obawę przed poszukiwaniem zatrudnienia. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest to, że pierwszą „rolą zawodową”, jaką przychodzi pełnić młodym ludziom, jest właśnie bycie bezrobotnym. Nie mają oni wówczas szans na zrealizowanie swoich własnych, społecznych czy kulturalnych aspiracji. Dorywcza praca, zasiłki z urzędu pracy, czy też z pomocy społecznej nie zaspokajają u młodych ludzi potrzeby samodzielności w taki sposób jak praca zawodowa.

Patrząc na młodzież jako kategorię kształcenia i kategorię rynku pracy należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – część młodych ludzi pozostaje zarówno poza sferą edukacji, jak i sferą rynku pracy (tzw. kategoria NEET’s - not in education, employment or training). Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, prowadzące do wykluczenia społecznego i trwałej marginalizacji tej grupy osób.


Młodzież jako grupa defaworyzowana na rynku pracy jest ogromnym wyzwaniem dla prowadzenia odpowiedniej polityki rynku pracy, ale także dla doradztwa zawodowego. W celu niwelowania ryzyka związanego z niepewnością na rynku pracy potrzeba wyrobić w młodych ludziach umiejętność zarządzania własna karierą. Jest to szczególne wyzwanie dla poradnictwa zawodowego.
Pomocnym w niwelowaniu barier wejścia na rynek pracy jest wolontariat wśród młodzieży. Wolontariat jest pomostem do wejścia na rynek pracy. Młodzież chętnie angażuje się w tego typu działania. Pokazała to choćby pandemia czy angażowanie się młodych ludzi w pomoc ukraińskim uchodźcom. Osoba, która była wolontariuszem, a teraz stara się o swoją pierwszą pracę, jest lepiej postrzegana przez pracodawców.

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego
Beata Błaszczyk

Doktor nauk ekonomicznych (2003), absolwentka Szkoły Głównej Handlowej; uczestniczka wielu badań (międzynarodowych i krajowych) poświęconych rynkowi pracy i edukacji.

 Główne obszary zainteresowań:

 - rynek pracy,

 - polityka zatrudnienia (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży), 

 - bezrobocie,

 - ubóstwo,

 - procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. 

Nota i zdjęcie pochodzą ze strony: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/instytut/sklad/Strony/Blaszczyk.aspx 

Szanowni Rodzice,

Kochani Uczniowie,

Dzisiaj wszystkie dary trafiły do jednego z punktów pomocy Ukrainie, na Uczelnię Vistula (ul. Stokłosy 2).
Dziękujemy serdecznie za wsparcie i solidarność z Ukrainą!
Dziękujemy za zaangażowanie i empatię!

Klasa 3CP
Marzena GrzybowskaMAMY TYTUŁ BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022

W RANKINGU "PERSPEKTYW"

Jesteśmy dobrze zaPROJEKTowaną szkołą 2022

SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

Nasza szkoła znalazła się w gronie finalistów Konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia i otrzymała tytuł "Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

Nagrodzony projekt: „Hotelarz prowadzi bloga zawodowego”, został przygotowany przez uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa pod kierunkiem Pana Maksym Rogali, nauczyciela informatyki w hotelarstwie.

Gratulujemy!

(kliknij aby powiększyć)

 

WYRÓŻNIENIE 

PREZYDENTA MIASTA ST. WARSZAWY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO

SZKOŁA Z POMYSŁEM NA UCZENIE

(kliknij aby powiększyć)

Nagroda prezydenta m. st. Warszawy "Szkoła z pomysłem"

Nagroda prezydenta m. st. Warszawy SAPERE AUSO

dla Pani profesor Magdaleny Wróblewskiej

za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju oświaty warszawskiej

Gratulujemy Pani Profesor nagrody!
 

Nagroda burmistrza Dzielnicy Praga - Północ 

dla Pani profesor Małgorzaty Skup 

Wręczenie nagrody burmistrza Dzielnicy Praga-Północ dla Pani Małgorzaty Skup. Nagrodę wręcza Burmistrz Dariusz Kacprzak.

Gratulujemy Pani Profesor nagrody!

CZEKAMY NA CIEBIE!

Szósty raz w Grecji na stażu Erasmus Plus