Pedagog specjalny

Jolanta Wojciechowska

Środa: 10:30 - 14:30

Piątek: 8:00 - 10:00 (Rewalidacja)


Pedagog przyjmuje w gabinecie nr 9, również w czasie zebrań i dni konsultacji dla rodziców.

Na spotkania indywidualne proszę umawiać się telefonicznie.

(22) 619 51 23 wew. 23