PROJEKT ERASMUS+

nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000019449


"Nasze dwutygodniowe greckie praktyki"

Termin wyjazdu 02.10 - 15.10.2022 r.