105 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była okazją do prezentacji patriotycznych postaw naszej młodzieży. Podczas uroczystości odśpiewano hymn narodowy, a następnie odśpiewano wspólnie najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Uroczystość w ubiegłych latach pod nazwą "Wieczornica" zainicjowała Ś.P. profesor Joanna Deperas.