Rozpoczynamy projekt „Kompetencje kluczowe to nasz przepis na sukces” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133874 realizowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz projekt „Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji Turystyki” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000077344 realizowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 

 

Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują

Podziękowanie za udział w II Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich dla Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Wł. Grabskiego w Warszawie.

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich ma za zadanie przyczynienie się do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia branżowego, lepszego dostosowania praktycznych umiejętności i wiedzy uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa do potrzeb szybko zmieniającego się i wymagającego rynku pracy w branży hotelarskiej.

 

"Oswoić Stres, Uwolnić Potencjał"

to projekt psychoprofilaktyczny skierowany do szkół średnich zwiększający świadomość w zakresie samoregulacji (radzenia sobie ze stresem) oraz metod samopomocy opartych na tematyce uważności (Mindfulness) oraz Self-compassion.

Więcej informacji na stronie 

Stowarzyszenia Q Zmianom realizującego projekt: 

https://qzmianom.org/oswoic-stres-uwolnic-potencjal/

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną tabelą sygnałów i komunikatów alarmowych. 

 HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH 

w roku szkolnym 2023/2024 - sesja ZIMA 2024 - część pisemna

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH 

w roku szkolnym 2023/2024 - sesja ZIMA 2024 - część praktyczna

 

Sztafeta Pokoleń Odczytanie Aktu

Sztafeta Pokoleń
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Józef Piłsudski


22 listopada br. uczniowie Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie przekazali symboliczną pałeczkę Sztafety Pokoleń w naszej dzielnicy uczniom Szkoły Podstawowej nr 127
im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

105 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była okazją do prezentacji patriotycznych postaw naszej młodzieży. Podczas uroczystości odśpiewano hymn narodowy, a następnie odśpiewano wspólnie najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Uroczystość w ubiegłych latach pod nazwą "Wieczornica" zainicjowała Ś.P. profesor Joanna Deperas.