W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną tabelą sygnałów i komunikatów alarmowych.